Asansör Boyutları

Asansör Boyutları

Sınıf I Asansörlerin Boyutları (İnsan Asansörü)

Genel Amaç

Konutlar için

Beyan yükü ( kütle ) (kg)

1)

320

1)

400

630

1000

Kabin Genişlik b1 (mm)

900

1100

Derinlik d1 (mm)

1000

1400

2100

Yükseklik (mm)

2200

Kabin ve Durak Kapıları

Genişlik b2 (mm)

700

800

Yükseklik h3 (mm)

2000

Tip

Yana Açılan

2)

Merkezden açılan

Kuyu Genişlik b3 (mm)

Yana açılan kapılar

1400

1600

Merkezden açılan kapılar

2)

1800

Derinlik d2 (mm)

1600

1900

2600

Kuyu Dibi Derinliği d3 (mm)

Vn=0,40 m/s 3)

1400

Vn=0,63 m/s

1400

Vn=1,00 m/s
Vn=1,60 m/s 4)

2)

1600

Vn=2,50 m/s 4)

2)

2200

En Üst Durak Seviyesi Üstündeki Yükseklik d1 (mm)

Vn=0,40 m/s

3600

Vn=0,63 m/s

3600

Vn=1,00 m/s

3700

Vn=1,60 m/s 4)

3800

Vn=2,50 m/s 4)

2)

5000

5)

Hidrolik asansörler için makine dairesi

Kuyu genişliği veya derinliği + 2000 mm

Yükseklik h1 (mm)

2000

Elektrikli Asansörler İçin Makine Dairesi Vn=0,63m/s Yüzey A (m2)

6

7,5

10

12

Genişlik h4 (mm)

1600

2200

2400

Derinlik d4 (mm)

3000

3200

3700

4200

Yükseklik h2 (mm)

2000

Vn=1,00m/s Yüzey A (m2)

6

7,5

10

12

Genişlik b4 (mm)

1600

2200

2400

Derinlik d4 (mm)

3000

3200

3700

4200

Yükseklik h2 (mm)

2000

Vn=1,60m/s Yüzey A (m2)

2)

10

12

14

Genişlik h4 (mm)

2)

2200

2400

Derinlik d4 (mm)

2)

3200

3700

4200

Yükseklik h2 (mm)

2)

2200

Vn=2,5m/s Yüzey A (m2)

2)

14

16

Genişlik b4 (mm)

2)

2800

Derinlik d4 (mm)

2)

3700

4200

Yükseklik h2 (mm)

2)

3700

4200

1) Bu kabin boyutları özürlü kişilerin tekerlekli sandalyede asansörü kullanmaları için uygun
değildir.
2) Standart olmayan düzen
3) Yalnız hidrolik asansörler için
4) Yalnız elektrikli asansörler için
5) Şantiye şartları değişik makine dairesi boyutları gerektirebilir
6) b4 ve d4 minimum değerlerdir. Gerçek boyutlar en az A’ ya eşit bir taban alanı sağlamalıdır.

Sınıf II Asansörlerin Boyutları (İnsan ve Yük Asansörü)

Genel Amaç

Konut dışı yapılar için ( İşyeri, Bankalar, Oteller vb. )
Beyan yükü ( kütle ) (kg) 630

800

1000

1250

1600

Kabin Genişlik b1 (mm)

1100

1350

1600

1950

Derinlik d1 (mm)

1400

1750

Yükseklik (mm)

2200

2300

Kabin ve Durak Kapıları

Genişlik b2 (mm)

800

1100

Yükseklik h3 (mm)

2000

2100

Tip

Merkezden açılan

Kuyu Genişlik b3 (mm)

Yana açılan kapılar

2)

Merkezden açılan kapılar

1800

1900

2400

2600

Derinlik d2 (mm)

2100

2300

2600

Kuyu Dibi Derinliği d3 (mm)

Vn=0,40 m/s 3)

2)

Vn=0,63 m/s

1400

1600

Vn=1,00 m/s
Vn=1,60 m/s 4)

1600

Vn=2,50 m/s 4)

2)

2200

En Üst Durak Seviyesi Üstündeki Yükseklik d1 (mm)

Vn=0,40 m/s

2)

Vn=0,63 m/s

3800

4200

4400

Vn=1,00 m/s
Vn=1,60 m/s 4)

4000

4200

4400

Vn=2,50 m/s 4)

2)

5000

5200

5400

5)

Hidrolik asansörler için makinadairesi

2)

Yükseklik h1 (mm)
Elektrikli Asansörler İçin Makina Dairesi Vn=0,63m/s Yüzey A (m2)

15

20

22

25

Genişlik h4 (mm)

2500

3200

Derinlik d4 (mm)

3700

4900

5500

Yükseklik h2 (mm)

2200

2400

2800

Vn=1,00m/s Yüzey A (m2)

15

20

22

25

Genişlik b4 (mm)

2500

3200

Derinlik d4 (mm)

3700

4900

5500

Yükseklik h2 (mm)

2200

2400

2800

Vn=1,60m/s Yüzey A (m2)

15

20

22

25

Genişlik h4 (mm)

2500

3200

Derinlik d4 (mm)

3700

4900

5500

Yükseklik h2 (mm)

2200

2400

2800

Vn=2,5m/s Yüzey A (m2)

2)

18

20

22

25

Genişlik b4 (mm)

2)

2800

3200

Derinlik d4 (mm)

2)

4900

5500

Yükseklik h2 (mm)

2)

2800

1) Bu kabin boyutları özürlü kişilerin tekerlekli sandalyede asansörü kullanmaları için uygun
değildir.
2) Standart olmayan düzen
3) Yalnız hidrolik asansörler için
4) Yalnız elektrikli asansörler için
5) Şantiye şartları değişik makine dairesi boyutları gerektirebilir
6) b4 ve d4 minimum değerlerdir. Gerçek boyutlar en az A’ ya eşit bir taban alanı sağlamalıdır.

Sınıf III Asansörlerin Boyutları (Sedye Asansörü)

Beyan Yükü (kütle) (kg)

1600

2000

2500

Kabin Genişlik b1 (mm)

1400

1500

1800

Derinlik d1 (mm)

2400

2700

Yükseklik (mm)

2300

Kabin ve Durak

Kapıları

Genişlik b2 (mm)

1300

13001)

Yükseklik h3 (mm)

2100

Tip

Yana açılan

Yana Açılan1)

Kuyu Genişlik b3 (mm)

2400

2700

Derinlik d2 (mm)

3000

3300

Kuyu Dibi Derinliği d3(mm)

Vn= 0,63 m/s

1600

1800

Vn= 1,00 m/s

1700

1900

Vn= 1,60 m/s

1900

2100

Vn= 2,50 m/s

2500

2500

En üst durak seviyesi

Üstündeki yüksekliği

h1(mm)

Vn= 0,63 m/s

4400

4600

Vn= 1,00 m/s

4400

4600

Vn= 1,60 m/s

4400

4600

Vn= 2,50 m/s

5400

5600

Makine Dairesi2) Vn= 0,63 m/s Yüzey A (m2)

25

27

29

Genişlik 3) b4 (mm)

3200

3500

Derinlik 3) d4 (mm)

5500

5800

Yükseklik h2 (mm)

2800

Vn= 1,00 m/s Yüzey A (m2)

25

27

29

Genişlik 3) b4 (mm)

3200

3500

Derinlik 3) d4 (mm)

5500

5800

Yükseklik h2 (mm)

2800

Vn= 1,60 m/s Yüzey A (m2)

25

27

29

Genişlik 3) b4 (mm)

3200

3500

Derinlik 3) d4 (mm)

5500

5800

Yükseklik h2 (mm)

2800

Vn= 2,50 m/s Yüzey A (m2)

25

27

29

Genişlik 3) b4 (mm)

3200

3500

Derinlik 3) d4 (mm)

5500

5800

Yükseklik h2 (mm)

2800


1) Mümkün olan alternatif : Giriş açıklığı 1400 mm – Merkezden açılan kapı
2) Şantiye şartları değişik makine dairesi boyutları gerektirebilir.
b4 ve d4 minimum değerlerdir.
3) Gerçek boyutları en az A’ ya eşit bir taban alanı sağlamalıdır.

Sınıf IV Asansörlerin Boyutları (Yük Asansörü)

Anma yükü (kg)

630

1000

1600

2000

Kabin Genişlik A (mm)

1100

1300

1500

1500

Derinlik B (mm)

1400

1750

2250

2700

Yükseklik (mm)

2200

2200

2200

2200

Kabin ve Asansör

Sahanlığı Kapıları

Genişlik E (mm)

1100

1300

1500

1500

Yükseklik F (mm)

2100

2100

2100

2100

Asansör Kuyusu Genişlik C (mm)

2100

2400

2700

2700

Derinlik D (mm)

1900

2300

2800

3200

Kuyu Dibi Derinlik P (mm)

Vn < 1,0 m/s

1500

1500

1700

1700

Asansörün işletildiği Derinlik Q (mm)

Ern yüksek seviye Vn < 1,0 m/s

Üzerinde kalan yükseklik

4100

4100

4300

4300

Makine Dairesi Vn < 1,0 m/s

Yüzey S (mm)

Genişlik1) R (mm)

Derinlik1) T (mm)

Yükseklilk H (mm)

12

14

18

20

2800

3100

3400

3400

3500

3800

4500

4900

2200

2200

2400

2400

1) R ve T için verilen değerler en küçük değerlerdir. Gerçek boyutlar en az
makine dairesi taban alanına (S) eşit şekilde seçilmelidir.

Sınıf V Asansörlerin Boyutları (Servis Asansörü)

Anma Yükü (kütle) (kg)

40

100

250

Kabin Genişliği A mm

Derinliği B mm

Yüksekliği mm

600

800

1000

600

800

1000

8000

800

1200

Kuyu Genişliği C mm

900

1100

1500

Derinliği D mm

800

1000

1200


Not :
Özel uygulamalar için başka boyutlar da kullanılabilir.